Tủ Hòa Phát - Nội thất Hòa Phát tại Đà Nẵng

Danh mục sản phẩm

Tủ quần áo gỗ công nghiệp TA2B
Tủ đựng giày Hòa Phát TG03
Tủ để giày TG02
Tủ để giày dép TG01
Tủ giầy thông minh TG301
Tủ giầy thông minh Hòa Phát TG303
Tủ giầy Hòa Phát TG304
Tủ giầy gỗ Hòa Phát TG302
Tủ hồ sơ di động MFC3-5
Tủ hồ sơ di động MCF3-4
Tủ hồ sơ di động MCF3-3
Tủ locker 20 ngăn TU985-4K
Tủ để đồ 15 ngăn TMG983-5K
Tủ sắt sơn tĩnh điện 18 ngăn TMG983-6K
Tủ sắt 12 ngăn TMG983-4K
Tủ locker TU986-3KA