Danh mục sản phẩm

Hộc tủ sắt Hòa Phát HS5
Hộc sắt di động 3 ngăn HS1CT
Bàn làm việc giám đốc cao cấp DT2411VM17
Bàn giám đốc DT1890VM14
Bàn lãnh đạo cao cấp DT2411VM15
Bàn giám đốc cao cấp DT2010VM17
Bàn giám đốc Hòa Phát DT2411V17
Bàn làm việc giám đốc DT2010V17
Hộc di động 3 ngăn kéo ATM3D1
Tủ giám đốc Hòa Phát LUXT2420V3
Bàn lãnh đạo Hòa Phát LUXB2418V3
Bàn giám đốc Hòa Phát LUXB2018V3
Tủ lãnh đạo cao cấp LUXT3020V2
Bàn lãnh đạo cao cấp LUXB3020V2
Bàn lãnh đạo DT2010VM14
Bàn giám đốc Hòa Phát DT2411VM12
Bàn lãnh đạo cao cấp DT2010VM12
Bàn trưởng phòng Hòa Phát ET1600V1
Tủ tài liệu 2 buồng DC940V9
Tủ hồ sơ 2 buồng DC940VM9
Tủ hồ sơ 3 buồng DC1240V9
Tủ tài liệu 3 buồng DC1240VM9
Tủ 3 buồng Hòa Phát DC1350V9
Tủ giám đốc 3 buồng DC1350VM9
Tủ phụ di động LUXTP02BX
Bàn giám đốc Hòa Phát NTP1890T3
Hộc di động LUXM3D
Bàn giám đốc DT1890H16
Bàn giám đốc DT1890H15
Bàn giám đốc cao cấp LUXB1818V3
Bàn giám đốc cao cấp DT2010H35