Danh mục sản phẩm

Bàn giám đốc DT1890H16
Bàn giám đốc DT1890H15
Bàn giám đốc cao cấp LUXB1818V3
Bàn giám đốc cao cấp DT2010H35
Bàn giám đốc cao cấp DT1890V15
Tủ phụ đơn Hòa Phát UNTP01
Kệ để case máy tính UNCPU01
Chân đế case máy tính UNCPU02
Tủ tài liệu 4 buồng DC1640V12
Tủ giám đốc 3 buồng DC1240V11
Tủ giám đốc 4 buồng DC2000VM2
Tủ tài liệu giám đốc DC2000H9
Tủ tài liệu 4 buồng DC1840VM5
Tủ tài liệu 4 buồng DC1840VM1
Tủ phụ NTTP1800C
Hộc bàn giám đốc M3DVM2
Hộc di động M3DVM1
Tủ phụ di động TPVM1
Tủ phụ bàn làm việc TPVM3
Tủ phụ bàn giám đốc TPVM2
Hộc di động Hòa Phát M3DV10
Bàn lãnh đạo cao cấp NTP1890T1
Bàn giám đốc Hòa Phát DT2010V9
Bàn giám đốc DT2010V10
Bộ bàn tủ lãnh đạo DT2411VM6, DC2448VM6
Bộ bàn lãnh đạo cao cấp DT2411V5
Bộ bàn giám đốc DT2010V4
Bàn lãnh đạo Veneer DT2010V1
Bàn lãnh đạo mặt chữ nhật DT2010V3
Bàn lãnh đạo DT2010VM4