Nội thất trường học Hòa Phát - Nội thất Hòa Phát tại Đà Nẵng

Danh mục sản phẩm

Bàn học sinh mặt gấp BHT614
Bộ bàn ghế học sinh BHS110
Bàn ghế học sinh Hòa Phát BHS109
Bộ bàn ghế học sinh BHS108
Bộ bàn ghế học sinh BHS107
Bộ bàn bán trú Hòa Phát BBT103
Ghế mẫu giáo GMG106
Bàn ghế học sinh mầm non BMG104, GMG104
Bộ bàn học sinh BHS29C-3
Bộ bàn ghế khung thép BHS20-4, GHS20-4
Bộ bàn ghế học sinh BHS302, GHS301
Bộ bàn ghế học sinh BHS301, GHS301
Bộ bàn ghế học sinh BHS29B-4, GHS29-4
Bộ bàn ghế học sinh BHS29B-3, GHS29-3
Bộ bàn ghế học sinh BHS29A-3, GHS29-3