Nội thất công cộng - Nội thất Hòa Phát tại Đà Nẵng

Danh mục sản phẩm

Ghế Sân Vận Động SC10
Ghế Sân Vận Động SC09
Ghế Sân Vận Động SC08
Ghế sân vận động SC07T
Ghế sân vận động SC03K
Ghế nghỉ công nhân GB06
Ghế nghỉ công nhân GB05
Ghế công nhân VNTD08
Ghế công nhân may GM05
Ghế công nhân may GM04
Ghế công nhân GDX 08
Ghế công nhân GD07
Ghế công nhân GCN10
Bục phát biểu LT02
Bục phát biểu LT01
Bàn ăn Inox Hòa Phát BT712I