Danh mục sản phẩm

Ghế công nhân GDX 08
Ghế Sân Vận Động SC10
Ghế Sân Vận Động SC09
Ghế Sân Vận Động SC08
Ghế sân vận động SC07T
Ghế sân vận động SC03K
Ghế nghỉ công nhân GB06
Ghế công nhân GDX 08
Ghế công nhân GD07
Bục phát biểu LT02
Bục phát biểu LT01
Bàn ăn Inox Hòa Phát BT712I
Bàn gấp chân sắt BG05
Bục tượng Bác LTS 04
Bục tượng Bác LTS 03
Bục phát biểu LT 04
Bục phát biểu LT 03
Ghế hội trường MC18
Ghế hội trường MC22
Ghế hội trường MC11
Ghế hội trường MC07
Ghế hội trường MC05
Ghế hội trường MC04
Ghế hội trường MC02
Ghế hội trường MC01
Ghế sân vận động SC02T
Ghế sân vận động SC 03K
Ghế sân vận động Hòa Phát SC06T
Ghế sân vận động Hòa Phát SC06Y
Bục tượng Bác LTS 01
Bục tượng Bác LTS 02
Bàn đào tạo mặt gấp BHT618