Bàn ăn công nghiệp - Nội thất Hòa Phát tại Đà Nẵng

Danh mục sản phẩm

Ghế đôn Inox Hòa Phát GD05BI
Ghế công nhân GD08
Bàn ăn gấp chân sắt BG05-712
Bàn ăn công nghiệp BG05-518
Bàn ăn công nghiệp BG05-516
Bàn ăn công nghiệp BG05-514
Bàn học sinh BHS09
Ghế đôn Hòa Phát GD06
Ghế đôn GD05B

Ghế đôn GD05B

Liên hệ
Ghế đôn GD05A

Ghế đôn GD05A

Liên hệ
Ghế đôn Inox Hòa Phát GD01I
Bàn ăn công nghiệp BG06-514
Bàn ăn công nghiệp BA01I-14
Bàn ăn công nghiệp BG05-512
Bàn gấp Hòa Phát BG06-512
Bàn ăn công nghiệp BA02