Nội thất Hòa Phát tại Đà Nẵng

Danh mục sản phẩm

Bộ bàn ghế học sinh BHS301, GHS301
Bộ bàn ghế học sinh BHS29B-4, GHS29-4
Bộ bàn ghế học sinh BHS29B-3, GHS29-3
Bộ bàn ghế học sinh BHS29A-3, GHS29-3
Bộ bàn ghế học sinh BHS28-3, GHS28-3
Bộ bàn ghế học sinh BHS28, GHS28
Bộ bàn ghế học sinh BHS101, GHS101
Bộ bàn ghế học sinh BHS03, GHS03
Bàn gấp mẫu giáo BMG01
Bàn gấp mầm non Hòa Phát BMG02
Tủ gia đình Hòa Phát TU18B3C4
Tủ gia đình cao cấp TU18B2C3
Tủ áo gia đình Hòa Phát TA3B3N
Giá phơi đồ Hòa Phát GPD01I
Ghế ăn cao cấp GA124
Bộ bàn ghế phòng ăn TB09, TGA24